Notater 2000/12

Dokumentasjon av arbeid med metodeutvikling 1999

Arealbruksstatistikk for tettsteder

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arealbruksstatistikk for tettsteder. Dokumentasjon av arbeid med metodeutvikling 1999

Ansvarlig

Erik Engelien

Serie og -nummer

Notater 2000/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

50

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt