Notater 2002/02

Revidert rutine for tilordning av arealbruksklasse til bygning

Arealbruksklassifisering av bebygde arealer

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Arealbruksklassifisering av bebygde arealer. Revidert rutine for tilordning av arealbruksklasse til bygning

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Notater 2002/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk, Seksjon for miljøstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

57

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt