14 prosent har mer enn en halv kilometer til nærmeste hyttenabo

Publisert:

De aller fleste fritidsbygg ligger i et sammenhengende fritidsbyggområde med naboen innenfor en avstand på 500 meter, men hvert syvende fritidsbygg finnes utenfor sammenhengende områder.

 

Det var omtrent 454 000 fritidsbygninger med tilhørende fritidseiendom i 2016. I områder SSB har valgt å kategorisere som «sammenhengende fritidsbyggområder», kan avstanden mellom fritidsbygninger være opp til 500 meter. Disse områdene kan altså være relativt store og kan omfatte flere tettbygde fritidsområder der avstanden mellom bygningene er mindre enn 75 meter.

Figur 1. Sammenhengende fritidsbyggområder fordelt etter størrelsesgrupper. Landet. Km². 1. januar 2016

Andel av totalen
Enkeltstående fritidsbygg (6%) 244 km² 6
Små fritidsbyggområder (5-24 fritidsbygg) (25%) 943 km² 25
Mellomstore fritidsbyggområder (25-49 fritidsbygg) (13%) 504 km² 13
Store fritidsbyggområder (50 eller flere fritidsbygg) (55%) 2101 km² 55

Over halvparten ligger i store hytteområder

Fritidsbygg som ligger innenfor sammenhengende fritidsbyggområder, er delt inn etter størrelsesklasser. 55 prosent ligger i sammenhengende områder med 50 eller flere bygninger, dette kalles store områder. 31 prosent ligger i små eller mellomstore sammenhengende områder med 5-49 bygninger. Bare 14 prosent ligger lenger enn 500 meter fra nærmeste hyttenabo og er kategorisert som enkeltstående fritidsbygg. 

Største sammenhengende områder ved Ytre Oslofjord

Det er i underkant av 12 000 sammenhengende områder med minst 5 fritidsbygninger i Norge, og disse dekker til sammen 3 550 km2. Av dette er 2 100 km2 store fritidsbyggområder med 50 eller flere bygninger. 

De største sammenhengende områdene ligger ikke i fjellet, som er tilfellet for de tettbebygde områdene, men langs kysten. Med 26 km2 er fritidsbyggområdet på øyene utenfor Kragerø og langs kysten i Bamble kommune det største i Norge. På de tre neste plassene kommer området i Tjøme og Nøtterøy kommune, området rundt Blefjell og området på Vesterøy i Hvaler kommune, med henholdsvis 25 km2, 23 km2 og 19 km2

Det sammenhengende området som har flest bygninger, ligger rundt Sjusjøen og består av til sammen 4 000 fritidsbygninger som ligger mindre enn 500 meter fra hverandre.

Kart over større sammenhengende fritidsbyggområder. 2016

Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslofjorden. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Fritidsbyggområder i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Your browser does not support iframe. <a href="https://kart.ssb.no/embedded/5774dc69-0069-401c-9ea1-df702edce170" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

Kontakt