Offentlig regulerte kommunale biloppstillingsplasser. Fylker. 2016

Tilbake til artikkelen

Offentlig regulerte kommunale biloppstillingsplasser. Fylker. 2016
  I alt Herav avgiftsbelagte For forflytningshemmede Avgiftsbelagte i prosent av alle For forflytningshemmede i prosent av alle
Hele landet 230 455 70 845 7 687 30,7 3,3
Østfold 15 281 7 883 350 51,6 2,3
Akershus 16 659 4 966 557 29,8 3,3
Oslo 12 879 8 929 1 211 69,3 9,4
Hedmark 11 220 2 394 367 21,3 3,3
Oppland 10 393 1 904 276 18,3 2,7
Buskerud 10 597 2 253 442 21,3 4,2
Vestfold 10 625 3 807 273 35,8 2,6
Telemark 8 611 2 078 315 24,1 3,7
Aust-Agder 5 438 1 459 164 26,8 3,0
Vest-Agder 12 170 5 757 369 47,3 3,0
Rogaland 17 636 7 262 471 41,2 2,7
Hordaland 11 588 1 739 565 15,0 4,9
Sogn og Fjordane 9 078 2 610 178 28,8 2,0
Møre og Romsdal 20 581 4 008 605 19,5 2,9
Sør-Trøndelag 26 793 5 548 522 20,7 1,9
Nord-Trøndelag 8 967 1 872 255 20,9 2,8
Nordland 11 869 2 575 373 21,7 3,1
Troms 6 762 2 213 280 32,7 4,1
Finnmark 3 308 1 588 114 48,0 3,4

Kontakt