Helseregnskap2015

Innhold

Arkiv for Helseregnskap - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. mai 2006 1997-2005 176 milliarder til helse i 2005
28. juli 2005 1997-2004 36 000 helsekroner per innbygger