Rapporter 1997/22

Belyst ved nasjonalregnskapets satel[l]ittregnskap for turisme

Turismens økonomiske betydning for Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Turismens økonomiske betydning for Norge. Belyst ved nasjonalregnskapets satel[l]ittregnskap for turisme

Ansvarlige

Trude Nygård Evensen, Knut Ø. Sørensen

Serie og -nummer

Rapporter 1997/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Nasjonalregnskap, Reiseliv

ISBN (trykt)

82-537-4455-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt