Rapporter 1999/21

Satellittregnskap for turisme 1988-1995

Turismens betydning for norsk økonomi

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Turismens betydning for norsk økonomi. Satellittregnskap for turisme 1988-1995

Ansvarlig

Trude Nygård Evensen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Nasjonalregnskap, Reiseliv

ISBN (trykt)

82-537-4707-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt