Rapporter 1997/17

Samledokumentasjon av konjunkturindikatorer i Statistisk sentralbyrå

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samledokumentasjon av konjunkturindikatorer i Statistisk sentralbyrå

Serie og -nummer

Rapporter 1997/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4432-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

99

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt