Økonomiske analyser, 6/2007

Reviderte nasjonalregnskapstall for 2005 og 2006 : små revisjoner i BNP-vekst

Publisert:

Bildet av meget sterk aktivitetsvekst i norsk økonomi de senere årene er ikke endret av de reviderte nasjonalregnskapstallene. Revisjonen av årlige nasjonalregnskapstall for 2005 og 2006 viser små korreksjoner av veksttallene. De endelige tallene for 2005 viser at BNP for Fastlands-Norge økte med 4,6 prosent fra året før, som er 0,1 prosentpoeng over de tidligere publiserte tallene. Fra 2005 til 2006 viser reviderte foreløpige tall at BNP for Fastlands-Norge økte med 4,3 prosent, mot 4,6 prosent i de tidligere anslagene

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt