Økonomiske analyser, 1/2005

Økonomisk utsyn

Norsk økonomi i 2004 : Produksjonsevne og konsummuligheter

Publisert:

Økonomisk utsyn gir et helhetlig bilde av den aktuelle økonomiske situasjonen og en vurdering av den løpende økonomiske utviklingen. I et slikt kortsiktig perspektiv vil konjunktursvingningenes betydning for utnyttingen av økonomiens ressurser, blant annet arbeidsledighet og kapasitetsutnytting, dominere utviklingen. I et lengre tidsperspektiv vil derimot veksten i økonomiens produksjonsevne være avgjørende for et lands konsummuligheter.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt