Økonomiske analyser, 3/2011

Norske husholdningers sparing

Publisert:

Husholdningenes sparing er i offisiell statistikk representert av hele husholdningssektorens samlede sparing. Bak dette ene tallet skjuler det seg forskjeller mellom ulike grupper. Sparingen øker med alder, menn sparer mer enn kvinner, mens enslige sparer mest målt ved andel av inntekten. Felles for alle er at de nok sparer mer enn de selv tror.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt