Økonomiske analyser, 1/2005

Økonomisk utsyn

Norsk økonomi i 2004 : Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Publisert:

Foreløpige beregninger viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 231,2 milliarder kroner i 2004. Dette er en oppgang på 30,9 milliarder kroner i forhold til 2003. Handelen med varer og tjenester overfor utlandet ga et overskudd på 239 milliarder kroner i 2004, en bedring på 27,1 milliarder fra året før. Underskuddet på rente- og stønadsbalansen ble redusert med 3,7 milliarder og endte på 7,7 milliarder kroner i 2004.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt