Økonomiske analyser, 1/2005

Økonomisk utsyn

Norsk økonomi i 2004 : Lønns- og prisutviklingen

Publisert:

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 3,8 prosent i 2004, mot 3,9 prosent året før. Målt på denne måten har lønnsveksten de to siste årene vært den klart laveste siden 1995. Etter at lønn per normalårsverk økte med hele 6,6 prosent i 1998, lå den årlige lønnsveksten rundt 5 prosent i perioden 1999-2002.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt