Økonomiske analyser, 1/2002

Økonomisk utsyn

Norsk økonomi

Publisert:

Vekstpausen som preget norsk økonomi i 2000 har fortsatt gjennom 2001. Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte BNP for Fastlands-Norge med 1,0 prosent i 2001, mot 1,8 prosent i 2000. Nedgangen i veksttakten skyldes imidlertid den uvanlige store nedbørsmengden i 2000 med høye veksttall for kraftforsyning. Regnet utenom kraftforsyning var veksttakten om lag den samme i begge år. BNP for norsk økonomi totalt steg med 1,4 prosent i 2001, mot 2,3 prosent i 2000.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt