Publikasjon

Notater 2009/36

Nasjonalregnskap

Beregning av olje- og gassnæringene : oppdatert utgave

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt