Sosiale og økonomiske studier 103

Om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

Kunnskapens krav

I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge.

I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge.

I anledning Forskningsavdelingens 50-årsjubilum har tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, Olav Bjerkholt, skrevet boken Kunnskapens krav. - Boken tar for seg opprettelsen av avdelingen, starten på nasjonalregnskapet, nasjonalbudsjetteringen som etter hvert skulle lede til utvikling av makroøkonomiske modeller, og andre begivenheter i tidlig etterkrigstid, sier Bjerkholt. Boken tar i all hovedsak utgangspunkt i brevmateriale fra tidligere direktør i SSB Petter Jakob Bjerve og de kjente norske sosialøkonomene Ragnar Frisch (1895-1973) og Trygve Haavelmo (1911-1999). En stor del av dette materialet er ikke tidligere benyttet slik som brev og korrespondanse etter Trygve Haavelmo.I boken Kunnskapens krav portretteres fremtredende sosialøkonomer og politikere i Norge i tiden etter krigen. Boken er historien om opprettelsen av Forskningsavdelingen i 1950 og etableringen av nasjonalregnskapet i Norge.

Om publikasjonen

Tittel

Kunnskapens krav. Om opprettelsen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå

Ansvarlig

Olav Bjerkholt

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 103

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4856-6

ISSN

1890-3479

Antall sider

296

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt