Økonomiske analyser, 3/2014

Konjunkturtendensene

Publisert:

Norsk økonomi har nå vært inne i en moderat konjunkturnedgang i halvannet år. Den relativt svake veksten i BNP Fastlands-Norge henger sammen med utviklingen i privat etterspørsel på fastlandet samt utviklingen i verdensøkonomien. Gjennom det siste året har investeringene både i fastlandsnæringene og i boliger stort sett falt.

Åpne og les artikkelen i PDF (510 KB)

Kontakt