Økonomiske analyser, 1/2005

Økonomisk utsyn

Konjunkturtendensene

Publisert:

Ett og et halvt år med oppgang har brakt norsk økonomi inn i en ny høykonjunktur som ventes å gi redusert arbeidsledighet gjennom inneværende og neste år. Inflasjonen forventes å øke noe i tiden framover fra fjorårets rekordlave nivåer, men likevel holde seg klart lavere enn prismålet for Norges Banks rentesetting.

Åpne og les artikkelen i PDF (3 MB)

Artiklene "Internasjonal økonomi" og "Konjunkturutviklingen i Norge" er en del av "Konjunkturtendensene"

Kontakt