Økonomiske analyser, 4/2004

Konjunkturtendensene

Publisert:

Internasjonal konjunkturoppgang, høye oljeinvesteringer og rekordlave renter har det siste året satt fart i norsk økonomi. Fortsatt vekst i oljeinvesteringene og lave renter ventes å gi høy aktivitetsvekst i Norge i flere år fremover.

Åpne og les artikkelen i PDF (995 KB)

Artiklene "Internasjonal økonomi" og "Norsk økonomi" er en del av "Konjunkturtendensene"

Kontakt