Økonomiske analyser, 3/2002

Konjunkturtendensene

Publisert:

Høy reallønnsvekst og en forholdsvis sterk krone gjør at veksten i innenlandsk etterspørsel ligger an til å bli sterkere enn produksjonsveksten de nærmeste årene. Arbeidsledigheten vil i så fall øke, noe som etter hvert vil dempe lønnsveksten.

Åpne og les artikkelen i PDF (17.2 MB)

Artiklene "Internasjonal økonomi" og "Norsk økonomi" er en del av "Konjunkturtendensene"

Kontakt