Økonomiske analyser, 6/2007

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi : konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og Øst-Europa er veksten sterk. Det er imidlertid utsikter til at veksten vil avta framover, kanskje først og fremst i OECD-området. Nedgangen har allerede manifestert seg i amerikansk økonomi, ført an av et markert omslag i boligmarkedet. Framover venter vi en bredere internasjonal nedgang, men legger til grunn at nedturen blir moderat. En kan imidlertid ikke se bort fra mulighetene for et mer omfattende tilbakeslag i verdensøkonomien. I en egen temaboks analyseres derfor virkningene på norsk økonomi av en kraftigere internasjonal konjunkturnedgang.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt