Økonomiske analyser, 1/2002

Økonomisk utsyn

Internasjonal økonomi

Publisert:

Internasjonal økonomi ble i 2001 først og fremst preget av konjunkturnedgangen i USA og virkningene av denne på resten av verden. BNP-veksten bremset kraftig opp i de fleste land. Samtidig med at vekstanslagene for 2001 ble nedjustert, ble også forventningene til 2002 justert nedover, særlig etter terrorangrepene i USA 11. september. Oljeprisene startet året på et høyt nivå, men falt markert gjennom året. Også internasjonale råvarepriser falt, og konsumprisveksten viste klart avtakende tendens, etter sterkere vekst gjennom de to foregående årene. Sentralbankenes styringsrenter ble til dels kraftig redusert.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt