Notater 2010/29

En likning med kinaeffekter

Importprisen for verkstedprodukter

Importprisen på verkstedsprodukter(målt i norske kroner) i den makroøkonomiske modellen MODAG inngår i en aggregert prisligning for diverse industriprodukter. Dette notatet dokumenterer en separat importprisligning for verkstedprodukter som er estimert med utgangspunkt i pricing-to-market (PTM)-teorien. Den nye importprisligningen inneholder i tillegg til valutakurs og variable enhetskostnader en konstruert tidsserie for internasjonal prisutvikling, som tar hensyn til at norsk import av verkstedprodukter har vridd seg mot lavkostland de siste 10-15 årene. Denne vridningen har i stor grad skjedd mot Kina, og omtales derfor som Kinaeffekten. Estimatene for valutakursgjennomslag og PTM i ligningen for verkstedprodukter er etter testing pålagt i samsvar med tidligere funn på aggregerte data for industriprodukter.

Om publikasjonen

Tittel

Importprisen for verkstedprodukter. En likning med kinaeffekter

Ansvarlige

Andreas Benedictow, Pål Boug

Serie og -nummer

Notater 2010/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7910-2

ISBN (trykt)

978-82-537-7909-6

Antall sider

18

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt