Fordringer, gjeld og nettofordringer for nordiske husholdninger. Milliarder NOK og prosent av brutto disponibel inntekt ved utgangen av 2018

Tilbake til artikkelen

Fordringer, gjeld og nettofordringer for nordiske husholdninger. Milliarder NOK og prosent av brutto disponibel inntekt ved utgangen av 2018
  Norge Danmark Finland Sverige Island
Finansielle eiendeler / fordringer 4 731 8 644 3 022 13 063 539
Gjeld 3 705 3 810 1 636 4 250 162
Netto fordringer / finansiell nettoformue 1 026 4 834 1 386 8 813 377
           
Fordringsrater 285 560 239 526 499
Gjeldsrater 223 247 129 171 150
Nettofordringsrater 62 313 109 355 349

Kontakt