Rapporter 2001/18

Beregninger som inkluderer skatteutgifter

Effektive satser for næringsstøtte 1998

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Effektive satser for næringsstøtte 1998. Beregninger som inkluderer skatteutgifter

Ansvarlig

Taran Fæhn

Serie og -nummer

Rapporter 2001/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4955-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt