Notater 2013/29

Dokumentasjon av økonometriske faktoretterspørselsrelasjoner i KVARTS og MODAG

I dette notatet dokumenteres det nye faktoretterspørselssystemet i de makroøkonometriske modellene KVARTS og MODAG.

I dette notatet dokumenteres det nye faktoretterspørselssystemet i de makroøkonometriske modellene KVARTS og MODAG. Det nye faktoretterspørselssystemet skiller seg litt fra det forrige faktoretterspørselssystemet dokumentert i Hungnes (2010). Ved modellering av etterspørselen etter variable innsatsfaktorer betinges det på bruken av faste innsatsfaktorer. Dette gjøres for å ta bedre hensyn til at faste innsatsfaktorer tar lengre tid å justere. I det nye faktoretterspørselssystemet opprettholdes substitusjonsmulighetene mellom alle innsatsfaktorene.

I de implementerte relasjonene har vi tillatt produktivitetsvekst, dels med skalaelastisiteter over 1 og dels ved å inkludere en faktornøytral teknologisk trend.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av økonometriske faktoretterspørselsrelasjoner i KVARTS og MODAG

Ansvarlig

Håvard Hungnes

Serie og -nummer

Notater 2013/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8708-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8707-7

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt