Makroøkonomiske hovedstørrelser 2004-2019. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2004-2019. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Prognoser
  2016 2017 2018 2019
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Brudd i serien i 2004.
6Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
7Positivt fortegn innebærer depresiering.
8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                                
Konsum i husholdninger mv. 5,4 4,4 5,0 5,3 1,7 0,0 3,8 2,3 3,5 2,7 1,7 2,0 1,3 2,2 2,5 2,3
Konsum i offentlig forvaltning 1,3 1,9 1,9 2,0 2,4 4,1 2,2 1,0 1,6 1,0 2,9 1,9 3,0 1,9 1,9 2,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 10,0 12,0 9,1 11,7 0,9 -6,8 -6,6 7,4 7,6 6,3 0,0 -4,2 -1,5 1,7 3,1 3,5
Utvinning og rørtransport 10,5 19,7 3,2 6,9 4,7 3,3 -8,9 11,3 15,1 19,3 -2,9 -15,0 -16,2 -4,2 1,5 3,2
Fastlands-Norge 10,7 11,1 9,3 14,2 0,9 -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 1,3 0,0 3,5 3,4 3,1 3,2
Næringer 12,5 18,1 12,7 22,7 3,1 -18,4 -9,5 1,1 10,5 -3,3 -0,4 -3,0 1,3 1,6 3,8 3,3
Bolig 16,3 9,7 4,0 2,7 -9,0 -8,1 -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,5 1,6 6,1 2,5 2,9 3,7
Offentlig forvaltning 2,6 -0,6 8,4 8,7 7,2 7,7 -4,8 1,1 -1,8 11,8 7,3 3,0 4,1 6,7 2,4 2,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 5,1 5,1 5,0 6,2 1,6 -1,4 1,2 2,5 3,7 2,3 2,0 1,5 2,2 2,4 2,5 2,4
Lagerendring2 2,4 -0,1 1,4 0,2 -0,1 -2,5 2,9 -0,3 -0,3 0,4 0,5 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
Eksport 1,0 0,5 -0,8 1,4 0,1 -4,1 0,7 -0,8 1,4 -1,7 2,2 3,4 1,4 1,7 2,2 2,1
Råolje og naturgass -0,7 -5,0 -6,6 -2,4 -1,3 -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -5,5 1,9 3,4 1,4 -1,0 0,1 0,1
Tradisjonelle varer 3,6 5,3 6,1 9,2 3,5 -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,3 2,5 4,8 0,4 4,4 4,3 3,4
Import 9,0 7,9 9,1 10,0 3,2 -10,0 8,3 4,0 3,1 4,9 1,5 1,1 1,1 2,7 3,4 3,7
Tradisjonelle varer 11,7 8,4 11,6 7,2 1,2 -12,1 9,2 4,6 2,6 2,3 1,0 1,9 0,3 2,5 3,8 3,6
Bruttonasjonalprodukt 4,0 2,6 2,4 2,9 0,4 -1,6 0,6 1,0 2,7 1,0 2,2 1,6 0,9 1,6 2,0 1,9
Fastlands-Norge 5,0 4,7 5,0 5,7 1,7 -1,6 1,8 1,9 3,8 2,3 2,3 1,0 0,9 2,1 2,4 2,3
Industri og bergverk 4,6 3,6 2,6 3,8 2,7 -7,8 2,1 1,7 2,0 3,3 3,4 -3,3 -3,6 1,8 2,5 1,8
Arbeidsmarked                                
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 2,2 1,6 3,5 4,8 3,6 -2,0 0,2 1,7 1,8 0,3 1,6 0,7 0,6 0,6 0,9 1,1
Sysselsatte personer 0,6 1,3 3,4 4,1 3,2 -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,1 1,1 0,5 0,3 1,1 1,2 1,1
Arbeidsstyrke3 0,3 0,8 1,6 2,5 3,4 0,0 0,5 1,0 1,8 1,0 1,1 1,4 0,7 1,1 1,3 1,1
Yrkesandel (nivå)3 72,6 72,4 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2 71,0 71,2 70,9 71,2 71,6 71,8
Arbeidsledighetsrate (nivå)3 4,5 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 4,4 4,7 4,5 4,4 4,3
Priser og lønninger                                
Årslønn 3,5 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 2,6 2,7 3,0 3,4
Konsumprisindeksen (KPI) 0,4 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 2,9 2,2 2,1 2,1
KPI-JAE4 0,4 1,0 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,4 2,7 2,4 2,0 1,9 1,9
Eksportpris tradisjonelle varer 8,4 4,0 11,3 2,4 2,8 -6,0 4,5 5,8 -1,9 2,7 4,0 3,4 2,8 4,2 2,9 2,6
Importpris tradisjonelle varer 3,7 0,3 4,0 3,7 3,9 -1,5 0,0 4,0 0,3 1,5 5,5 5,4 0,9 1,7 1,5 1,3
Boligpris5 10,1 8,2 13,7 12,6 -1,1 1,9 8,3 8,0 6,7 4,0 2,7 6,1 4,4 5,9 5,8 4,7
Inntekter, renter og valuta                                
Husholdningenes disponible realinntekt 3,4 8,3 -6,6 6,0 3,4 3,2 2,3 4,1 4,4 3,8 2,9 2,7 1,1 2,5 2,3 2,3
Husholdningenes sparerate (nivå) 7,0 9,6 -0,5 0,9 3,7 5,2 4,0 5,8 7,1 7,6 8,8 9,1 8,9 9,2 8,9 8,7
Pengemarkedsrente (nivå) 2,0 2,2 3,1 5,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 0,9 0,8 0,8 1,1
Utlånsrente, rammelån (nivå)6 4,2 3,9 4,3 5,0 6,8 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,5 2,5 2,7
Realrente etter skatt (nivå) 2,0 0,8 0,2 2,9 1,1 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0,8 0,1 -1,0 -0,3 -0,2 -0,1
Importveid kronekurs (44 land)7 3,0 -3,9 0,7 -1,8 0,0 3,3 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,4 2,4 -1,6 -1,1 -1,1
NOK per euro (nivå) 8,4 8,0 8,1 8,0 8,2 8,7 8,0 7,8 7,5 7,8 8,4 8,9 9,3 9,2 9,1 9,0
Utenriksøkonomi                                
Driftsbalansen, mrd. kroner 220,6 322,8 357,7 287,4 408,3 258,2 282,7 344,9 368,6 314,2 376,7 272,7 219,1 252,3 268,7 308,1
Driftsbalansen i prosent av BNP 12,4 16,2 16,1 12,2 15,6 10,7 10,9 12,7 12,4 10,2 11,9 8,7 7,0 7,6 7,7 8,4
Utlandet                                
Eksportmarkedsindikator 7,9 7,1 9,8 6,5 1,7 -9,9 11,4 6,2 1,3 2,0 4,7 4,7 3,4 4,6 5,1 5,2
Konsumpris euro-området 2,1 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,7 2,7 2,5 1,3 0,4 0,1 0,1 0,7 1,1 1,5
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,2 0,0 0,4
Råoljepris i kroner (nivå)8 255 356 423 423 536 388 484 621 649 639 621 430 366 411 439 466

Kontakt