278915_tabell_285397_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
278915_tabell_285397
statistikk
2016-11-25T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikk over medlemmer i trus- og livssynsamfunn gjev berre informasjon om kor mange medlemmer eit samfunn mottek statstilskot for.

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja1. januar 2016

Innhald

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent1
20152016
Medlemmer i trus- og livssynssamfunnAndelMedlemmer i trus- og livssynssamfunnAndel
1Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken for 2012.
I alt558 977100,0622 042100,0
Baha'i1 1340,21 1490,2
Buddhisme17 9773,218 8173,0
Hinduisme8 1811,58 8821,4
Islam141 02725,2148 18923,8
Jødedom27470,17700,1
Kristendom296 52153,0349 08356,1
Sikhisme23 4290,63 5450,6
Livssyn88 21615,889 75814,4
Andre trus- og livssynssamfunn1 7450,31 8490,3