På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Notater 2015/25

Dokumentasjon

Undersøkelse om frivillig innsats 2014

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner, både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte.

Undersøkelsen om frivillig innsats ble gjennomført som en telefonundersøkelse i november og desember 2014. Dette var tredje gang Statistisk sentralbyrå samlet inn informasjon om dette temaet. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2009, og temaet var med som en del av omnibusundersøkelsen i andre kvartal 2004. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner, både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte. Undersøkelsen skal også kartlegge frivillig arbeid for andre organisasjoner og for venner og familie. Utvalget på 3 400 personer ble tilfeldig trukket fra folkeregisteret blant personer i alderen 16-79 år1.

Det ble oppnådd intervju med 57 prosent av utvalget. Den viktigste årsaken til at vi ikke fikk svar fra alle, var at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget. Andelen vi ikke oppnådde kontakt med var på 27 prosent. I tillegg var det 13 prosent som oppga at de ikke ville delta. I denne rapporten doku¬menterer vi skjevheter som følge av dette frafallet, og vektene som er laget for å justere for det.

1 Rettet fra 16-30 år til 16-79 år

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om frivillig innsats 2014. Dokumentasjon

Ansvarlig

Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Notater 2015/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

I samarbeid med

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9159-3 (feil)

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt