Rapporter 2006/14

Undersøkelse om bibliotekbruk

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om bruk av bibliotek. Datainnsamling ble gjennomført i perioden september til november 2005. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra ABM-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum i forbindelse med bibliotekutredningen.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen har besøkt folkebiblioteket i løpet av det siste året. Over en tredjedel av disse har besøkt folkebiblioteket ti ganger eller mer.

Studenter bruker folkebiblioteket i større grad enn befolkningen generelt. Universitets- og høgskolebiblioteket brukes i stor grad. Studentene bruker det aller mest til å søke på internett og låne pensumlitteratur, og mindre som lesesalsplass og til gruppearbeid.

Sammenlikninger med resultatene fra en tilsvarende undersøkelse i 1998 viser at bibliotekbruken er stabil, men det har vært en liten økning i besøkshyppighet siden 1998.

Prosjektstøtte: AMB-utvikling. Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om bibliotekbruk

Ansvarlig

Nina Kristin Buskoven

Serie og -nummer

Rapporter 2006/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

82-537-6974-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt