Notater 2003/03

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Tidsbruk blant uførepensjonister med barn

Ansvarlig

Berit Otnes

Serie og -nummer

Notater 2003/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt