Samfunnsspeilet, 1998/1

Norske verdier og holdninger 1982-1996

Sentrale verdier endrer seg sakte

Publisert:

Nordmenn er blitt noe mindre opptatt av religiøse dogmer, og troen på Gud betyr mindre for dem. Men den svekkete religiøsiteten gjelder ikke for de yngre aldersgruppene. Vår personlige moral er blitt mer liberal: Vi er mindre fordømmende overfor fenomener som homoseksualitet, skilsmisser, dødshjelp eller prostitusjon. Men samfunnsmoralen, inkludert skattemoralen, har ikke blitt oppmyket i løpet av de nær 15 årene undersøkelsen omfatter.

Åpne og les artikkelen i PDF (4.1 MB)

Kontakt