Statistiske analyser 134

Norsk mediebarometer 2012

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 1 800 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike massemedier og om tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle dager i uka og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år siden.

I 2012-undersøkelsen deltok 1996 personer. Resultatene fra undersøkelsen viser at 55 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2012, mot 63 prosent i 2011. Vi brukte i gjennomsnitt 23 minutter per døgn til avislesing. Det har vært en tendens til synkende avislesing de seinere åra.

10 prosent leste ukeblad en gjennomsnittsdag i 2012, mot 12 prosent året før. Det var en liten nedgang i ukebladlesingen på 1990-tallet, men i de siste åra har den vært nokså stabil. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. 9 prosent leser tidsskrift eller lignende i løpet av et døgn. Menn leser i noe større grad slike blad enn kvinner gjør. 25 prosent leser bøker en gjennomsnittsdag. Jenter og kvinner leser i større grad bøker enn menn gjør. Personer med høyt utdanning er de ivrigste bokleserne. Skjønnlitteratur leses mest, både blant kvinner og menn.

40 prosent lyttet til plater, kassetter, CD-er, MP3 eller lydfiler en gjennomsnittsdag i 2012. Blant de unge lytter åtte av ti. Nesten sju av ti lyttere lytter på filer lastet ned fra Internett. 11 prosent ser på videobånd, DVD, harddiskopptaker eller PC-filer i løpet av et døgn. Bruk av slike tilbud totalt har holdt seg nokså stabil de seineste åra. Unge ser mest på slike tilbud.

60 prosent lyttet til radio i løpet av et døgn i 2012. Dette var en økning fra 55 prosent året før. De godt voksne lytter mest til radio. 77 prosent så på TV i løpet et døgn i 2012. Dette var en nedgang fra 81 prosent i 2011. Det var også en betydelig nedgang i tiden til TV-seing fra 2011 til 2012. Høyest seerandel har unge og eldre, de eldre bruker mest tid. Det er størst oppslutning om nyheter, TV-serier og sport.

70 prosent brukte PC hjemme i løpet av et døgn i 2012. Eldre kvinner bruker PC minst. 80 prosent bruker Internett i løpet av et døgn. Både menn og kvinner har økt sin bruk av Internett siste år. Unge og yngre voksne er de ivrigste brukerne. Tre av fire nettbrukere leser nyheter på nettet i løpet av et døgn. 63 prosent av nettbrukerne bruker e-post, og 58 prosent bruker nettsamfunn.

67 prosent går på kino i løpet av et år. De unge går mest på kino, men antall besøk synker. 65 prosent av gutter 9-15 år spiller TV- eller PC-spill per døgn. 80 prosent har en privat mobilsamtale i løpet av døgnet. 22 prosent bruker mobilen til e-post per døgn, mens 35 prosent bruker mobiltelefon til Internett-bruk. 43 prosent har harddiskopptaker i 2012. 28 prosent hadde tilgang til DAB-radio hjemme. 95 prosent hadde Internett hjemme, 57 prosent hadde smarttelefon, og 37 prosent hadde nettbrett. 62 prosent hadde avisabonnement i 2012, en nedgang fra 68 prosent i 2011.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2012

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 134

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8634-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8633-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

93

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt