Statistiske analyser 121

Norsk mediebarometer 2010

Mediebruksundersøkelsen 2010, som publikasjonen er basert på, er en intervjuundersøkelse gjennomført blant et landsomfattende utvalg på 1 789 personer i alderen 9 til 79 år.

Mediebruksundersøkelsen 2010, som publikasjonen er basert på, er en intervjuundersøkelse gjennomført blant et landsomfattende utvalg på 1 789 personer i alderen 9 til 79 år. 60,0 prosent av dem som ble trukket ut til undersøkelsen deltok. Intervjuene er fordelt på alle ukedager og på fire perioder av året: mars, juni, september og desember. Hoveddelen av intervjuene er gjennomført i løpet av de tre første ukene i hver av disse månedene. Svarene i undersøkelsen gir dermed et bilde av daglig mediebruk i gjennomsnitt i løpet av året. Spørsmålene om mediebruk gjelder dagen før intervjuet fant sted. For hvert massemedium intervjuobjektene hadde brukt, ble det stilt oppfølgingsspørsmål om hvor lang tid som ble brukt på mediet, og nærmere hva slags bok som ble lest denne dagen, hvilke fjernsynskanaler som ble sett på, og så videre. Flere detaljer om undersøkelsen finnes i vedlegg 1.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2010

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 121

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8060-3

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt