Statistiske analyser 113

Norsk mediebarometer 2009

I 2009 var det 73 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år som hadde brukt Internett en gjennomsnittsdag, en økning fra 71 prosent i 2008.

Færre avislesere, flere boklesere

65 prosent av befolkningen leste en eller flere papiraviser i løpet av en gjennomsnittsdag i 2009. Dette er en nedgang fra 68 prosent i 2008 og føyer seg inn i en synkende trend fra tidligere år. Andelen boklesere har derimot økt, fra 23 prosent i 2008 til 27 prosent i 2009.

I de seinere åra har det vært nedgang i lesing av papiraviser blant personer mellom 9 og 79 år. Mens 65 prosent leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2009, var den tilsvarende andelen i 1997 på hele 84 prosent viser tall fra Norsk mediebarometer.

Bruk av Internett øker stadig. Andelen som bruker Internett i løpet en gjennomsnittsdag, økte fra 71 prosent i 2008 til 73 prosent i 2009. Veksten gjelder alle aldersgrupper, men særlig for de eldre.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2009

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 113

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7810-5

ISBN (trykt)

978-82-537-7809-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt