Statistiske analyser 096

Norsk mediebarometer 2007

66 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 2007, noe som er 6 prosentpoeng høyere enn i 2006. Stadig flere blir også tilknyttet bredbånd, og trenden med at færre leser papiraviser fortsetter. Ellers var det små endringer i mediebruk mellom 2006 og 2007.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2007

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 096

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7344-5

ISBN (trykt)

9788253773438

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt