Statistiske analyser 086

Norsk mediebarometer 2006

Stabil TV-titting tross økt Internett-bruk 60 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittlig dag i 2006, noe som er 5 prosentpoeng høyere enn i 2005. Stadig flere blir også tilknyttet bredbånd. Likevel er det ikke noen tydelig nedgang verken i TV-tittingen, radiolyttingen eller i avislesingen. (29.03)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2006

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 086

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7160-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

92

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt