Statistiske analyser 078

Norsk mediebarometer 2005

Mange flere bruker Internett

Hele 55 prosent av befolkningen brukte Internett en vanlig dag i 2005, 11 prosentpoeng mer enn i 2004. Stadig flere blir også tilknyttet bredbånd. Samtidig ser nedgangen i avislesing og radiolytting ut til å fortsette. Boklesing er derimot på vei oppover. (23.03)

6 av 10 gutter bruker PC- eller TV-spill en vanlig dag

57 prosent av alle gutter mellom 9 og 15 år bruker tid på TV-spill eller PC-spill i løpet av en vanlig dag. Blant jentene i samme aldersgruppe er andelen 23 prosent. (23.03)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2005

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 078

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

82-537-6943-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt