Statistiske analyser 068

Norsk mediebarometer 2004

Flere bruker Internett, færre leser aviser

Andelen som bruker Internett per dag har økt noe fra 2003 til 2004. Samtidig har det vært en liten nedgang i andelen som leser trykte aviser. Bruken av andre trykte massemedier, radio, TV og video har forandret seg lite i denne perioden. (25.04)

To av tre bruker mobiltelefon per døgn

68 prosent av den norske befolkningen brukte mobiltelefon privat per døgn i 2004, enten til en samtale eller til å sende SMS. Året før var andelen 60 prosent. I gjennomsnitt sendte vi 3,1 private SMS per dag i fjor, mot 2, 8 i 2003. Ni av ti hadde egen mobiltelefon i 2004. Dekningen var lavest blant barn og eldre. (25.04) Les mer

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2004

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 068

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

82-537-6766-8

ISBN (trykt)

82-537-6764-1

ISSN

1892-7521

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt