Statistiske analyser 057

Norsk mediebarometer 2002

Vi leser mer bøker igjen

På en gjennomsnittsdag leser 23 prosent av oss bøker. Det er en klar økning fra fem år tilbake, da 17 prosent leste bok en vanlig dag. Høyt utdannede kvinner i byene er de som leser aller mest bøker. Bruk av Internett og PC har derimot ikke økt noe særlig det siste året. (31.03)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2002

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 057

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

82-537-5345-4

ISBN (trykt)

82-537-5344-6

ISSN

1892-7521

Antall sider

86

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt