Statistiske analyser 053

Norsk mediebarometer 2001

Vi sitter mer foran skjermen

Fra 2000 til 2001 har det vært en betydelig økning i bruk av Internett. Samtidig ser vi også mer på fjernsyn. De siste årene har det vært nedgang i avis- og ukebladlesingen, men boklesingen ser nå ut til å være på vei oppover igjen. (29.04)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2001

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 053

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-5060-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

83

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt