Statistiske analyser 042

Norsk mediebarometer 2000

Halve Norge bruker Internett hver uke

48 prosent av den norske befolkningen bruker Internett i løpet av en gjennomsnittsuke, og 52 prosent har tilgang til Internett hjemme. Én av fire bruker hjemme-PC i løpet av en dag, og bruken øker særlig blant eldre menn. (26.03)

Færre leser aviser

Andelen som leser aviser har stort sett gått nedover på 1990-tallet, og på en gjennomsnittsdag i 2000 var det én av fire nordmenn som ikke leste aviser. Det er også blitt færre som hører på radio, mens flere bruker Internett og tekst-TV. (26.03)

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2000

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 042

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-4913-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

84

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt