Statistiske analyser 018

Norsk mediebarometer 1996

Formålet med publikasjonen er å gi en samlet framstilling av nordmenns bruk av ulike typer massemedier og tilgangen til slike medier. Det er lagt vekt på at stoffet skal være lett tilgjengelig ved oversiktlige tabeller og figurer. Det skriftlige stoffet er også lagt fram slik at det skal være lett forståelig.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 1996

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 018

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-4395-5

ISSN

1892-7521

Antall sider

76

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt