Norsk mediebarometer 2011

Nær 50 prosent leser aviser på nettet

Publisert:

Stadig flere leser aviser på Internett. Likevel er det få som velger helt bort papirutgavene. Mens 32 prosent leste avisenes nyheter på både papir og nett, leste 16 prosent kun nettaviser i 2011 en gjennomsnittsdag. Andelen som generelt leser aviser, har holdt seg stabil.

Andelen som leser papiraviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 2001 til 63 prosent i 2011. Lesing av nyheter på avisenes nettsider har derimot økt fra 10 til 48 prosent i samme periode. Bare det siste året, fra 2010 til 2011, økte denne andelen fra 43 til 48 prosent. Dette kommer frem i SSBs mediebruksundersøkelser.

Flere leser både papir- og nettaviser

Andelen som kun leser trykte aviser, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 32 prosent i 2011. I samme periode har andelen som kun leser nettaviser, økt fra 2 til 16 prosent, mens andelen som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt fra 9 til 32 prosent. Andelen som generelt leser aviser, det vil si enten papir- eller nettaviser, var 79 prosent i 2011. Andelen er uendret siden 2001.

Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2011 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent
 
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis
eller nettavis
Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis
og nettavis
Antall svar
 
2001 78 10 79 69 2 9 1 804
2002 77 12 79 67 2 10 1 856
2003 77 17 80 63 4 14 1 814
2004 75 19 79 60 4 15 1 998
2005 74 27 81 54 7 20 1 818
2006 74 31 82 51 8 23 1 833
2007 72 34 81 47 8 25 1 777
2008 68 35 77 42 9 26 1 975
2009 65 40 78 38 13 27 1 780
2010 64 43 80 37 16 27 1 789
2011 63 48 79 32 16 32 1 790
 

Flest mannlige nettavislesere

Det er en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som kun leser trykte aviser. Andelen som leser aviser sett under ett, er omtrent like stor blant menn og kvinner.

Lesing av trykt avis og nettavis, etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2011. Prosent
 
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis
eller nettavis
Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis
og nettavis
Antall svar
 
Menn 64 55 81 26 18 37  917
Kvinner 63 40 78 38 14 26  873
               
9-15 år 32 18 43 25 11 8  178
16-24 år 50 65 77 13 27 37  267
25-44 år 55 65 82 17 27 38  557
45-66 år 78 44 85 42 7 37  549
67-79 år 88 19 90 71 2 17  239
 

Mer enn én av fire unge leser kun nettaviser

I aldersgruppen 16-24 år er det langt flere som leser nettaviser enn trykte aviser i løpet av en dag. Det samme gjelder aldersgruppen 25-44 år. I de to nevnte aldersgruppene er andelen som leser nettaviser, høyest, med 65 prosent per døgn. Andelen er lavest i aldersgruppen 9-15 år, med 18 prosent, og gruppen 67-79 år, med 19 prosent. Mens 27 prosent i alderen 16-24 år og 35-44 år kun leser aviser på Internett, gjelder dette kun 2 prosent av dem i alderen 67-79 år. I aldersgruppen 16-66 år leser mer enn én av tre både papir- og nettaviser på en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser.Kontakt