Statistiske analyser 082

Kulturstatistikk 2005

I Kulturstatistikk 2005 blir tal og opplysningar på 15 ulike kulturområde presenterte. Tala er i all hovudsak baserte på tal frå Statistisk sentralbyrå, andre offentlege organisasjonar og interesseorganisasjonar. Formålet er å gi ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike område innanfor norsk kultur. Kulturstatistikk blei publisert for første gong i 2004 i serien Statistiske analysar. Tidlegare har Statistisk sentralbyrå publisert tabellane i serien Noregs offisielle statistikk.

Om publikasjonen

Tittel

Kulturstatistikk 2005

Ansvarleg

Liv Taule

Serie og -nummer

Statistiske analyser 082

Utgivar

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri E. Boquist

Emne

Kultur

ISBN (elektronisk)

82-537-7084-7

ISSN

1892-7521

Tal sider

134

Målform

Nynorsk

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt