Statistiske analyser 082

Kulturstatistikk 2005

Innhald

I Kulturstatistikk 2005 blir tal og opplysningar på 15 ulike kulturområde presenterte. Tala er i all hovudsak baserte på tal frå Statistisk sentralbyrå, andre offentlege organisasjonar og interesseorganisasjonar. Formålet er å gi ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike område innanfor norsk kultur. Kulturstatistikk blei publisert for første gong i 2004 i serien Statistiske analysar. Tidlegare har Statistisk sentralbyrå publisert tabellane i serien Noregs offisielle statistikk.

Kontakt