Statistiske analyser 076

Kulturstatistikk 2004

Innhald

I Kulturstatistikk 2004 blir tal og opplysningar på 15 ulike kulturområde presenterte. Tala er i all hovudsak henta inn frå andre kjelder; andre fagseksjonar i Statistisk sentralbyrå, andre offentlege organisasjonar og interesseorganisasjonar. Formålet er å gi ei samla oversikt over den tilgjengelege statistikken for ulike område innanfor norsk kultur. Tidlegare har Statistisk sentralbyrå publisert tabellane i serien Noregs offisielle statistikk.

Kontakt