Notater 2010/28

Dokumentasjonsrapport

Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008

SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 har SSB hvert år gjennomført kvartalvise undersøkelser om mediebruk. Enkelte år utvides undersøkelsen med spørsmål om kulturbruk, og i 2008 ble det gjennomført en slik utvidet undersøkelse. Det ble trukket et utvalg på 3 500 personer i alderen 9 – 79 år. 56,9 prosent av bruttoutvalget svarte på undersøkelsen. Den viktigste årsaken til frafall var at respondenten ikke ønsket å delta, deretter at vi ikke klarte å komme i kontakt med respondenten. Svarprosenten har ligget relativt stabilt rundt 70 prosent siden slutten av 1990-tallet. I 2008 falt svarprosenten betraktelig. Størstedelen av fallet i svarprosenten kan forklares med en økning i andelen som ikke ønsker å delta og økning i andelen respondenter vi ikke lyktes å komme i kontakt med. Rapporten undersøker om frafallet har introdusert skjevheter for kjennetegnene alder, kjønn og landsdel. Vi finner at avvikene mellom utvalgene er små, og at de i de fleste tilfeller ikke har betydning for analysene. Vi finner noe avvik for kjennetegnet landsdel, der Østlandet er noe underrepresentert, mens Vestlandet er overrepresentert. Det største avviket er for aldersgruppene 25 – 44 og 45 – 66. De eldste er overrepresentert i nettoutvalget, mens de yngste er underrepresentert

Om publikasjonen

Tittel

Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2008. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Kari Anita Solaas Paulsen, Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2010/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7908-9

ISBN (trykt)

978-82-537-7907-2

Antall sider

66

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt