Notater 2006/15

Dokumentasjonsrapport

Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2004

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2004. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Bengt Oscar Lagerstrøm, Maria Høstmark

Serie og -nummer

Notater 2006/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

54

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt