Økonomiske analyser, 5/2013

Hvem er de nye involverte fedrene?

Publisert:

Dagens fedre bruker langt mer tid til ulønnet familiearbeid, såkalt husholdsarbeid, enn fedre på begynnelsen av 1970-tallet. Er dette en generell utvikling som omfatter fedre flest, eller har økningen har vært særlig stor blant bestemte grupper? Husholdsarbeidet økte mer blant fedre med små barn enn blant dem med store barn fra 1970 til 2010, men bortsett fra dette gjorde fedre flest mer husholdsarbeid i 2010 enn i 1970. Blant småbarnsfedre økte husholdsarbeidet mer blant dem med lang utdanning enn blant dem med kort utdanning på 2000-tallet, men utover dette gjorde de fleste fedre klart mer husholdsarbeid i 2010 enn bare ti år tidligere.

Åpne og les artikkelen i PDF (535 KB)

Kontakt