Lesing av trykt avis og nettavis etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Lesing av trykt avis og nettavis etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2012. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
Menn 55 55 79 24 25 30 999
Kvinner 56 43 75 32 19 24 997
               
9-15 år 21 21 36 15 16 6 404
16-24 år 30 65 73 8 43 22 287
25-44 år 49 65 80 15 31 34 519
45-66 år 73 45 85 40 11 34 539
67-79 år 83 25 88 63 5 20 247

Kontakt